κοισπε

Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης
Τομέας Ψυχικής Υγείας Δωδεκανήσου

Κοινωνικοί Στόχοι

Επιχειρηματική

Στρατηγική

Σύνθεση νέου Διοικητικού & Εποπτικού Συμβουλίου

Δημοσιεύτηκε: 30 Οκτωβρίου, 2020 - 12:01

Σας γνωστοποιούμε:

Α) τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚοιΣΠΕ ΤοΨΥ Δωδεκανήσου όπως προέκυψε από τις εκλογές της 23ης Οκτωβρίου 2020 καθώς και από τη συγκρότησή του σε σώμα την 27-10-2020.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος Γεωργίου Ανδρέας του Στυλιανού
Γραμματέας Παπαδοπούλου Γεωργία του Αλεξίου
Ταμίας Βάες Καρολίνα του Ζοζέφ
Μέλη Κανθαρίδης Γεώργιος του Ιορδάνη

Πάστρα Αικατερίνη  του Σωτηρίου (Α΄ κατηγορίας)

Αλεξανδρής Αρτέμιος  του Νικολάου (Α΄ κατηγορίας)

Κουβάς Κωνσταντίνος του Αναστασίου

Εποπτικού Συμβουλίου του ΚοιΣΠΕ ΤοΨΥ Δωδεκανήσου όπως προέκυψε από τις εκλογές της  23ης Οκτωβρίου 2020 καθώς και από τη συγκρότησή του σε σώμα την 27-10-2020.

ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος Χριστοδούλου Νικήτας του Χριστόδουλου
Μέλη Ελένης Βασίλειος του Ελευθερίου

Τσιγαρίδα Αργυρώ του Κωνσταντίνου

Η Γραμματέας                                                Ο Πρόεδρος

Παπαδοπούλου Γεωργία                              Γεωργίου Ανδρέας

ΚΟΙΣΠΕ
Τομέας Ψυχικής Υγείας Δωδεκανήσου.
Ο πρώτος Κοινωνικός Συνεταιρισμός στην Ελλάδα!


Η ιστορία του Κ.Θ.Λ.Σημαντικές στιγμές