κοισπε

Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης
Τομέας Ψυχικής Υγείας Δωδεκανήσου

Κοινωνικοί Στόχοι

Επιχειρηματική

Στρατηγική

Caserma των βοτάνων

Το 2018 στο πλαίσιο υλοποίησης του σχεδίου δράσης που χρηματοδοτήθηκε από το Υπ. Υγείας (Γ3α,β/Γ.Π.οικ.92915/13-12-17) ο ΚΟΙΣΠΕ ξεκίνησε την ανάπτυξη μιας νέας πολυδύναμης μονάδας απασχόλησης με την επωνυμία Caserma των Βοτάνων βασισμένη στα πρότυπα των θεραπευτικών αγροκτημάτων σε χώρες της Ευρώπης (care farms). Πρόκειται για ένα επισκέψιμο θεραπευτικό αγρόκτημα που δημιουργήθηκε και λειτουργεί σε μισθωμένο ακίνητο που περιλαμβάνει αγροτεμάχιο 3,5 στρεμμάτων και ισόγειο κτίσμα (πρώην ιταλικός στρατώνας – Caserma), 120 τμ και βρίσκεται σε μια περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλους και γειτνιάζει με το καταφύγιο άγριας ζωής στην περιοχή Κουλούκι Λέρου.

Η λειτουργία της μονάδας συνδέεται με την καλλιέργεια φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών, με την ανάπτυξη ενός πρότυπου κέντρου προστασίας και αναπαραγωγής των μελισσών αλλά και ως πολύ-χώρος δημιουργικών δραστηριοτήτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και κοινωνικο-πολιτιστικών εκδηλώσεων, ανάδειξης και προβολής των τοπικών αγροδιατροφικών προϊόντων και της γαστρονομικής κουλτούρας.


Πληροφορίες: www.caserma.gr – Email: info@koispe.gr

ΚΟΙΣΠΕ
Τομέας Ψυχικής Υγείας Δωδεκανήσου.
Ο πρώτος Κοινωνικός Συνεταιρισμός στην Ελλάδα!


Η ιστορία του Κ.Θ.Λ.Σημαντικές στιγμές