Η διαδικασία
επεξεργασίας και τυποποίησης
μελιού


Εργαστήριο Επεξεργασίας
και Τυποποίησης Μελιού

Η Λέρος έχει μια μοναδική και πλούσια χλωρίδα. Η ύπαρξη θυμαριού, ευκαλύπτων και δεκάδων άλλων φυτών που φύονται σε μεγάλη έκταση στο νησί, δημιουργούν ένα μοναδικό περιβάλλον ανάπτυξης της μελισσοκομίας, με ένα παραγόμενο προϊόν υψηλής θρεπτικής αξίας.

Η μη ύπαρξη συντονισμού της παραγωγής, ο κατακερματισμός σε επιμέρους μικρούς παραγωγούς και το έντονο πρόβλημα της διάθεσης του προϊόντος, λόγω της περιορισμένης αγοράς, κρατούσαν καθηλωμένο έναν δυναμικό κλάδο παραγωγής σε μια αποσπασματική και χωρίς προοπτική λειτουργία.

Έτσι το 2004 ο ΚΟΙΣΠΕ επιδοτήθηκε (65%) από το LEADER+ του Υπ. Γεωργίας για τη δημιουργία εργαστηρίου επεξεργασίας και τυποποίησης μελιού. Ο ΚοιΣΠΕ, σε συνεργασία με μέλη του Μελισσοκομικού Συνεταιρισμού Λέρου, συλλέγει το 60% περίπου της παραγωγής του νησιού, το επεξεργάζεται και το τυποποιεί με διασφαλισμένη διαδικασία ελέγχου παραγωγής τροφίμου ISO 22000:2005 (HACCP), με την κατοχυρωμένη ονομασία «ΑΡΤΕΜΙΣ» (η Λέρος θεωρείται το νησί της θεάς Άρτεμης) και το προωθεί στην αγορά.

Ο ΚοιΣΠΕ λειτουργώντας ενισχυτικά και όχι ανταγωνιστικά στην ντόπια οικονομία, χωρίς να ξεχνά τον κύριο σκοπό της ύπαρξης του, που είναι η απασχόληση και η κοινωνική επανένταξη ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα, προσπαθεί να συνδέσει τη δράση του με την κοινότητα δίνοντας παράλληλα ευκαιρίες απασχόλησης σε νέους ανθρώπους και κυρίως στον πρωτογενή τομέα.

Νέοι παραγωγοί, απαλλαγμένοι από το άγχος και τη βάσανο της διάθεσης του προϊόντος, ασχολούνται πλέον, αποκλειστικά και δυναμικά με την εκτροφή μελισσών, υποστηριζόμενοι και ελεγχόμενοι συνεχώς, τεχνολογικά και επιστημονικά, από τον ΚοιΣΠΕ, βελτιώνοντας συνεχώς την ποιότητα του παραγόμενου προϊόντος.

ΚΟΙΣΠΕ
Τομέας Ψυχικής Υγείας Δωδεκανήσου.
Ο πρώτος Κοινωνικός Συνεταιρισμός στην Ελλάδα!


Η ιστορία του Κ.Θ.Λ.Σημαντικές στιγμές