κοισπε

Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης
Τομέας Ψυχικής Υγείας Δωδεκανήσου

Κοινωνικοί Στόχοι

Επιχειρηματική

Στρατηγική

Δύο λόγια για τον ΚοιΣΠΕ

Ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός του Τομέα Ψυχικής Υγείας Δωδεκανήσου (ΚΟΙΣΠΕ) αποτελεί μια νέα μορφή επιχειρηματικότητας, κοινωνικά προσανατολισμένης, η οποία φιλοδοξεί να δώσει καινοτόμες και δυναμικές λύσεις στο πρόβλημα της ανεργίας και του κοινωνικού αποκλεισμού ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα.

Είναι μια ιδιαίτερη μορφή συνεταιρισμού αφού είναι ταυτόχρονα, Μονάδα Ψυχικής Υγείας και παραγωγική-εμπορική επιχείρηση που βασίζεται σε μια καινοτόμο τριμερή εταιρική σχέση μεταξύ ψυχικά ασθενών, εργαζομένων στο χώρο της ψυχικής υγείας και φυσικών προσώπων και φορέων από την κοινότητα.

Ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός του Τομέα Ψυχικής Υγείας Δωδεκανήσου αποτελεί το επιστέγασμα μιας μακροχρόνιας διαδικασίας στα πλαίσια της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης στο Ψυχιατρείο της Λέρου και της αντικατάστασης του ασύλου από δομές και υπηρεσίες που προωθούν την επανένταξη των ψυχικά πασχόντων στην κοινότητα.

Ο θεσμός των ΚοιΣΠΕ

Θεσμοθετήθηκαν με το Ν. 2716/99 του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας.
Αποβλέπουν στην κοινωνική-οικονομική ενσωμάτωση και επαγγελματική ένταξη ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα.
Είναι ΝΠΙΔ με περιορισμένη ευθύνη των μελών και αποτελούν Μονάδες Ψυχικής Υγείας, η ανάπτυξη και η εποπτεία των οποίων ανήκουν στον Υπουργό Υγείας και ασκούνται από τη Δ/νση Ψυχικής Υγείας.
Έχουν εμπορικό χαρακτήρα και μπορούν να αναπτύσσουν οποιαδήποτε οικονομική δραστηριότητα.
Μέλη μπορεί να γίνουν:

— Άτομα με ψυχοκοινωνικά προβλήματα σε ποσοστό τουλάχιστον 35%
— Επαγγελματίες ψυχικής υγείας σε ποσοστό έως 45%
— Νομικά πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου ή άλλα φυσικά πρόσωπα σε ποσοστό έως 20%

Το ιστορικό ίδρυσης του ΚοιΣΠΕ

ΚΟΙΣΠΕ
Τομέας Ψυχικής Υγείας Δωδεκανήσου.
Ο πρώτος Κοινωνικός Συνεταιρισμός στην Ελλάδα!


Η ιστορία του Κ.Θ.Λ.Σημαντικές στιγμές