κοισπε

Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης
Τομέας Ψυχικής Υγείας Δωδεκανήσου

Κοινωνικοί Στόχοι

Επιχειρηματική

Στρατηγική

Κυλικείο Λεπίδων

Τ ο κυλικείο στα Λέπιδα είναι ένα μικρό εμπορικό κατάστημα πλήρως εξοπλισμένο, που εξυπηρετεί τις καθημερινές ανάγκες σε απαραίτητα είδη (καφές, σνακ, κ.α) ασθενών, εργαζομένων και επισκεπτών του Κρατικού Θεραπευτηρίου Λέρου.

ΚΟΙΣΠΕ
Τομέας Ψυχικής Υγείας Δωδεκανήσου.
Ο πρώτος Κοινωνικός Συνεταιρισμός στην Ελλάδα!


Η ιστορία του Κ.Θ.Λ.Σημαντικές στιγμές