Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης
Τομέας Ψυχικής Υγείας Δωδεκανήσου

Κοινωνικοί Στόχοι

Επιχειρηματική

Στρατηγική

Καλλιέργειες Αρωματικών-Φαρμακευτικών Φυτών

Η Η εμπειρία και τα θεραπευτικά αποτελέσματα που προέκυψαν από τη μακροχρόνια ενασχόληση με τις αγροτικές καλλιέργειες και τέλος η ανάγκη αλλαγής του είδους των καλλιεργειών, οδήγησαν στη δημιουργία μιας νέας δραστηριότητας, αυτής της καλλιέργειας αρωματικών φαρμακευτικών φυτών. Σε μια έκταση περίπου οχτώ στρεμμάτων καλλιεργούνται με βιολογικές προδιαγραφές 20 είδη βοτάνων κύρια από την τοπική χλωρίδα.


Τα βότανα «Άρτεμις»


Η καλλιέργεια των Αρωματικών Φαρμακευτικών Φυτών (ΑΦΦ) ξεκινά πειραματικά το 2017 στο κτήμα του ΚΟΙΣΠΕ στα Λέπιδα σε αντικατάσταση των παραδοσιακών καλλιεργειών κηπευτικών ως απόρροια των αλλεπάλληλων συμβάντων διαρρήξεων και κλοπών από φιλοξενούμενους πρόσφυγες που διαβιούσαν στο hot spot. Από τα τέλη του 2018 οι καλλιέργειες ΑΦΦ θα επεκταθούν και στο υπό δημιουργία επισκέψιμο αγρόκτημα. Πρόκειται για προϊόντα Βιολογικής Καλλιέργειας (πιστοποιημένα), υψηλής αγροδιατροφικής αξίας και γαστρονομικής ποιότητας.

Η συγκομιδή, η ξήρανση και η επεξεργασία των βοτάνων γίνεται με απόλυτα παραδοσιακές μεθόδους (συγκομιδή με το χέρι και χωρίς μηχανήματα, ξήρανση με φυσικό αέρα και όχι σε φούρνους, διαλογή – τυποποίηση χειρονακτικά). Η επιλογή αυτής της μεθοδολογίας στη δραστηριότητα εντάσσεται στη γενικότερη φιλοσοφία και στις αρχές της λειτουργίας του ΚΟΙΣΠΕ που έχουν ως προτεραιότητα την αύξηση της απασχόλησης ιδιαίτερα των ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα άλλα και την εξασφάλιση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων.

Τα βότανα «ΑΡΤΕΜΙΣ» πληρούν όλες τις απαιτούμενες προδιαγραφές που επιβάλλουν οι κανόνες εμπορίου και τα διεθνή πρότυπα για την ασφάλεια των τροφίμων και προωθούνται στην αγορά σε χάρτινες – οικολογικές συσκευασίες.


Η Caserma των Βοτάνων – επισκέψιμο αγρόκτημα


Το 2018 στο πλαίσιο υλοποίησης του σχεδίου δράσης που χρηματοδοτήθηκε από το Υπ. Υγείας (Γ3α,β/Γ.Π.οικ.92915/13-12-17) ο ΚΟΙΣΠΕ ξεκίνησε την ανάπτυξη μιας νέας πολυδύναμης μονάδας απασχόλησης με την επωνυμία Caserma των Βοτάνων βασισμένη στα πρότυπα των θεραπευτικών αγροκτημάτων σε χώρες της Ευρώπης (care farms). Πρόκειται για ένα επισκέψιμο θεραπευτικό αγρόκτημα που δημιουργήθηκε και λειτουργεί σε μισθωμένο ακίνητο που περιλαμβάνει αγροτεμάχιο 3,5 στρεμμάτων και ισόγειο κτίσμα (πρώην ιταλικός στρατώνας – Caserma), 120 τμ και βρίσκεται σε μια περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλους και γειτνιάζει με το καταφύγιο άγριας ζωής στην περιοχή Κουλούκι Λέρου.

Η λειτουργία της μονάδας συνδέεται με την καλλιέργεια φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών, με την ανάπτυξη ενός πρότυπου κέντρου προστασίας και αναπαραγωγής των μελισσών αλλά και ως πολύ-χώρος δημιουργικών δραστηριοτήτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και κοινωνικο-πολιτιστικών εκδηλώσεων, ανάδειξης και προβολής των τοπικών αγροδιατροφικών προϊόντων και της γαστρονομικής κουλτούρας.

Πληροφορίες: www.caserma.gr – Email: info@koispe.gr

ΚΟΙΣΠΕ
Τομέας Ψυχικής Υγείας Δωδεκανήσου.
Ο πρώτος Κοινωνικός Συνεταιρισμός στην Ελλάδα!


Η ιστορία του Κ.Θ.Λ.Διακρίσεις ΚΟΙΣΠΕ