κοισπε

Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης
Τομέας Ψυχικής Υγείας Δωδεκανήσου

Κοινωνικοί Στόχοι

Επιχειρηματική

Στρατηγική

Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση

Δημοσιεύτηκε: 20 Απριλίου, 2022 - 10:35

Καλείστε στη Γενική Συνέλευση του Κοι.Σ.Π.Ε. Το.Ψ.Υ. Δωδεκανήσου, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29 Απριλίου στις 09:30 π.μ. στην έδρα του ΚΟΙΣΠΕ στα Λέπιδα.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Συνέλευση θα επαναληφθεί την Παρασκευή 6 Μαΐου στις 09:30 π.μ. στον ίδιο χώρο. Σε νέα περίπτωση μη απαρτίας η Συνέλευση θα επαναληφθεί οριστικά την Παρασκευή 13 Μαΐου 2021 στις 09:30 π.μ. στον ίδιο χώρο.
Σημειώνεται ότι στα πλαίσια της προστασίας από τη διασπορά του ιού COVID-19, η ΓΣ θα πραγματοποιηθεί τηρώντας όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα και τους κανόνες ασφαλείας (μάσκα – αποστάσεις). Παρακαλούμε όλα τα μέλη για την τήρηση των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας κατά τη προσέλευσή τους.

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Ανάγνωση των εκθέσεων των πεπραγμένων του Δ.Σ. και του Ε.Σ. για τον Ισολογισμό – λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης (1-1-21 έως 31-12-21) και του προϋπολογισμού 2022.
2. Έγκριση Ισολογισμού-λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης (1-1-21 έως 31-12-21), προϋπολογισμού 2022.
3. Απαλλαγή μελών Δ.Σ. και Ε.Σ. από κάθε ευθύνη για την κλεισθείσα χρήση.

Σημείωση:

Για την ενημέρωση των μελών στην έδρα του Κοι.Σ.Π.Ε. στα Λέπιδα, έχει αναρτηθεί ο ισολογισμός – λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης του 2021.

ΚΟΙΣΠΕ
Τομέας Ψυχικής Υγείας Δωδεκανήσου.
Ο πρώτος Κοινωνικός Συνεταιρισμός στην Ελλάδα!


Η ιστορία του Κ.Θ.Λ.Σημαντικές στιγμές