κοισπε

Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης
Τομέας Ψυχικής Υγείας Δωδεκανήσου

Κοινωνικοί Στόχοι

Επιχειρηματική

Στρατηγική

Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση

Δημοσιεύτηκε: 11 Σεπτεμβρίου, 2023 - 14:27

Τα μέλη του Κοι.Σ.Π.Ε. Το.Ψ.Υ. Δωδεκανήσου καλούνται στη Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 22η Σεπτεμβρίου 2023 και ημέρα Παρασκευή στις 10:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του ΚοιΣΠΕ στα Λέπιδα. Σε περίπτωση μη απαρτίας η Συνέλευση θα επαναληφθεί την 29η Σεπτεμβρίου 2023 και ημέρα Παρασκευή στις 10:00 στον ίδιο χώρο. Σε νέα περίπτωση μη απαρτίας η Συνέλευση θα επαναληφθεί οριστικά την  6η  Οκτωβρίου 2023 και ημέρα Παρασκευή στις 10:00 στον ίδιο χώρο.

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής.
  2. Διενέργεια Εκλογών για ανάδειξη Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου.
  3. Διενέργεια Εκλογών για ανάδειξη Εκπροσώπων στην ΠΟΚΟΙΣΠΕ.

Σημειώσεις:

α. Οι δηλώσεις υποψηφιοτήτων για το Διοικητικό, το Εποπτικό Συμβούλιο και τους εκπροσώπους στην ΠΟΚΟΙΣΠΕ θα γίνονται δεκτές, στην έδρα του ΚοιΣΠΕ, είτε ηλεκτρονικά στο info@koispe.gr μέχρι την Τετάρτη 20/09/2023 και ώρα 14:30.

β. Η εκλογική διαδικασία θα ολοκληρωθεί με το κλείσιμο της κάλπης στις 14:00.

Λέρος, 11-09-2023

Η Γραμματέας                                                Ο Πρόεδρος

Παπαδοπούλου Γεωργία                                 Γεωργίου Ανδρέας

ΚΟΙΣΠΕ
Τομέας Ψυχικής Υγείας Δωδεκανήσου.
Ο πρώτος Κοινωνικός Συνεταιρισμός στην Ελλάδα!


Η ιστορία του Κ.Θ.Λ.Σημαντικές στιγμές