κοισπε

Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης
Τομέας Ψυχικής Υγείας Δωδεκανήσου

Κοινωνικοί Στόχοι

Επιχειρηματική

Στρατηγική

Πρόσκληση

Δημοσιεύτηκε: 17 Φεβρουαρίου, 2020 - 08:13

Καλείστε στη Γενική Συνέλευση του Κοι.Σ.Π.Ε. Το.Ψ.Υ. Δωδεκανήσου, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2020 στις 09:30 π.μ. στην έδρα του ΚοιΣΠΕ στα Λέπιδα.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Συνέλευση θα επαναληφθεί την Τετάρτη 4 Μαρτίου 2020 στις 09:30 π.μ. στον ίδιο χώρο. Σε νέα περίπτωση μη απαρτίας η Συνέλευση θα επαναληφθεί οριστικά 11 Μαρτίου 2020 στις 09:30 π.μ. στον ίδιο χώρο.

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Ανάγνωση των εκθέσεων των πεπραγμένων του Δ.Σ. και του Ε.Σ. για τον Ισολογισμό – λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης (1-1-19 έως 31-12-19) και του προϋπολογισμού 2019.
  2. Έγκριση Ισολογισμού-λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης (1-1-19 έως 31-12-19), προϋπολογισμού 2020.
  3. Απαλλαγή μελών Δ.Σ. και Ε.Σ. από κάθε ευθύνη για την κλεισθείσα χρήση.

Σημείωση:

Για την ενημέρωση των μελών στην έδρα του Κοι.Σ.Π.Ε. στα Λέπιδα, έχει αναρτηθεί ο ισολογισμός – λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης (1-1-19 έως 31-12-19).

Η Γραμματέας                                          Ο Πρόεδρος

Παπαδοπούλου Γεωργία                            Γεωργίου Ανδρέας

ΚΟΙΣΠΕ
Τομέας Ψυχικής Υγείας Δωδεκανήσου.
Ο πρώτος Κοινωνικός Συνεταιρισμός στην Ελλάδα!


Η ιστορία του Κ.Θ.Λ.Σημαντικές στιγμές