κοισπε

Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης
Τομέας Ψυχικής Υγείας Δωδεκανήσου

Κοινωνικοί Στόχοι

Επιχειρηματική

Στρατηγική

Πρόσκληση

Δημοσιεύτηκε: 18 Φεβρουαρίου, 2021 - 10:53

Καλείστε στη Γενική Συνέλευση του Κοι.Σ.Π.Ε. Το.Ψ.Υ. Δωδεκανήσου, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου στις 09:30 π.μ. στον προαύλιο χώρο της έδρας του ΚοιΣΠΕ στα Λέπιδα. 

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Συνέλευση θα επαναληφθεί την Παρασκευή 5 Μαρτίου στις 09:30 π.μ. στον ίδιο χώρο. Σε νέα περίπτωση μη απαρτίας η Συνέλευση θα επαναληφθεί οριστικά την Παρασκευή 12 Μαρτίου 2021 στις 09:30 π.μ. στον ίδιο χώρο.

Σημειώνεται ότι στα πλαίσια των μέτρων που καθορίζονται από τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές λόγω του COVID-19 η ΓΣ θα πραγματοποιηθεί σε ανοιχτό χώρο στο προαύλιο του ΚΟΙΣΠΕ τηρώντας όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα και τους κανόνες ασφαλείας. Παρακαλούμε όλα τα μέλη για την τήρηση των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας κατά τη προσέλευσή τους. 

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Ανάγνωση των εκθέσεων των πεπραγμένων του Δ.Σ. και του Ε.Σ. για τον Ισολογισμό – λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης (1-1-20 έως 31-12-20) και του προϋπολογισμού 2021.
  2. Έγκριση Ισολογισμού-λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης (1-1-20 έως 31-12-20), προϋπολογισμού 2021.
  3. Απαλλαγή μελών Δ.Σ. και Ε.Σ. από κάθε ευθύνη για την κλεισθείσα χρήση. 

Σημείωση:

Για την ενημέρωση των μελών στην έδρα του Κοι.Σ.Π.Ε. στα Λέπιδα, έχει αναρτηθεί ο ισολογισμός – λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης του 2020.

 Η Γραμματέας                                          Ο Πρόεδρος

Παπαδοπούλου Γεωργία                            Γεωργίου Ανδρέας

ΚΟΙΣΠΕ
Τομέας Ψυχικής Υγείας Δωδεκανήσου.
Ο πρώτος Κοινωνικός Συνεταιρισμός στην Ελλάδα!


Η ιστορία του Κ.Θ.Λ.Σημαντικές στιγμές