κοισπε

Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης
Τομέας Ψυχικής Υγείας Δωδεκανήσου

Κοινωνικοί Στόχοι

Επιχειρηματική

Στρατηγική

Σύνθεση νέου Διοικητικού & Εποπτικού Συμβουλίου

Δημοσιεύτηκε: 10 Οκτωβρίου, 2023 - 12:51

Σας γνωστοποιούμε:

Α) τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚοιΣΠΕ ΤοΨΥ Δωδεκανήσου όπως προέκυψε από τις εκλογές της 6ης Οκτωβρίου 2023 καθώς και από τη συγκρότησή του σε σώμα την 10-10-2023.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Πρόεδρος Γεωργίου Ανδρέας του Στυλιανού
Γραμματέας Παπαδοπούλου Γεωργία του Αλεξίου
Ταμίας Βάες Καρολίνα του Ζοζέφ
Μέλη Αλεξανδρής Αρτέμιος  του Νικολάου (Α΄ κατηγορίας)

Γιαννακός Αντώνιος του Νικολάου (Α΄ κατηγορίας)

Κουβάς Κωνσταντίνος του Αναστασίου

Κανθαρίδης Γεώργιος του Ιορδάνη

Β) Τη σύνθεση του Εποπτικού Συμβουλίου του ΚοιΣΠΕ ΤοΨΥ Δωδεκανήσου όπως προέκυψε από τις εκλογές της  6ης Οκτωβρίου 2023 καθώς και από τη συγκρότησή του σε σώμα την 09-10-2023.

ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Πρόεδρος Χριστοδούλου Νικήτας του Χριστόδουλου
Μέλη

 

Ελένης Βασίλειος του Ελευθερίου

Φιλιππίδου Ειρήνη του Σταματίου

ΚΟΙΣΠΕ
Τομέας Ψυχικής Υγείας Δωδεκανήσου.
Ο πρώτος Κοινωνικός Συνεταιρισμός στην Ελλάδα!


Η ιστορία του Κ.Θ.Λ.Σημαντικές στιγμές