κοισπε

Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης
Τομέας Ψυχικής Υγείας Δωδεκανήσου

Κοινωνικοί Στόχοι

Επιχειρηματική

Στρατηγική

ISTORIKO_IDRYSHS

Το ιστορικό ίδρυσης του ΚοιΣΠΕ

Ο θεσμός των ΚοιΣΠΕ

Θεσμοθετήθηκαν με το Ν. 2716/99 του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας.
Αποβλέπουν στην κοινωνική-οικονομική ενσωμάτωση και επαγγελματική ένταξη ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα.
Είναι ΝΠΙΔ με περιορισμένη ευθύνη των μελών και αποτελούν Μονάδες Ψυχικής Υγείας, η ανάπτυξη και η εποπτεία των οποίων ανήκουν στον Υπουργό Υγείας και ασκούνται από τη Δ/νση Ψυχικής Υγείας.
Έχουν εμπορικό χαρακτήρα και μπορούν να αναπτύσσουν οποιαδήποτε οικονομική δραστηριότητα.
Μέλη μπορεί να γίνουν:

— Άτομα με ψυχοκοινωνικά προβλήματα σε ποσοστό τουλάχιστον 35%
— Επαγγελματίες ψυχικής υγείας σε ποσοστό έως 45%
— Νομικά πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου ή άλλα φυσικά πρόσωπα σε ποσοστό έως 20%

Το ιστορικό ίδρυσης του ΚοιΣΠΕ

ΚΟΙΣΠΕ
Τομέας Ψυχικής Υγείας Δωδεκανήσου.
Ο πρώτος Κοινωνικός Συνεταιρισμός στην Ελλάδα!


Η ιστορία του Κ.Θ.Λ.Σημαντικές στιγμές