Δύο λόγια για τους Κοι.Σ.Π.Ε

Θεσμοθετήθηκαν με το Ν. 2716/99 του Υπ. Υγείας & Πρόνοιας. Αποβλέπουν στην κοινωνική - οικονομική ενσωμάτωση και επαγγελματική ένταξη ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα...

Περισσότερα...

Ιστορία του Κ.Θ.Λ

Το Κρατικό Θεραπευτήριο Λέρου ιδρύθηκε το 1958 με την ονομασία « Αποικία Ψυχοπαθών Λέρου » , με την δύναμη 650 κλινών...

Περισσότερα...

Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα μας!

Καλωσήλθατε στην ιστοσελίδα του Κοι.Σ.Π.Ε, του πρώτου Κοινωνικού Συνεταιρισμού στην Ελλάδα.

Στις σελίδες που ακολουθούν, θα διαβάσετε και θα ενημερωθείτε σχετικά με τον Κοι.Σ.Π.Ε, τα προγράμματα, τις δραστηριότητες, το ιστορικό κ.α.

 ΚΟΙ.Σ.Π.Ε.

Πρόκειται για μια νέα μορφή επιχειρηματικότητας, κοινωνικά προσανατολισμένης, η οποία φιλοδοξεί να δώσει καινοτόμες και δυναμικές λύσεις στο πρόβλημα της ανεργίας και του κοινωνικού αποκλεισμού ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα.

Αναγκαία συνθήκη για την προώθηση και επιτυχή έκβαση της νέας αυτής οργανωτικής μορφής, αποτελεί αν μη τι άλλο, η διασφάλιση μιας ισόρροπης σχέσης μεταξύ επιχειρηματικής στρατηγικής και κοινωνικών στόχων. 

Bέλτ. πρακτικές Leader+

Κάθε χρόνο, το Contact Point Leader+ συγκεντρώνει ορθές πρακτικές ανάμεσα στα έργα Leader που υλοποιούνται στην ΕΕ, επιλέγει ορισμένα από αυτά και τα δημοσιεύει στη βάση δεδομένων ορθών πρακτικών των δικτυακών τόπων: http://ec.europa.eu / leaderplus και http://www.hellaskps.gr/ bestpractices/

Για το έτος 2007 επιλέχθηκε ως βέλτιστη πρακτική ο Κοι.Σ.Π.Ε Το. Ψ.Υ. Δωδ/νήσου.

Περισσότερα...